Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική μυστικότητας

Αυτή η τον πολιτική μυστικότητας ήταν δημιουργημένη με στόχο επίδειξη η σταθερή δέσμευσή μας για τη μυστικότητά σας κατά παραγωγή των διαταγών με μας.

Παρακαλώ, διαβάστε τις επίσημες εκθέσεις πολιτικής μυστικότητας που περιγράφονται κατωτέρω. Η χρησιμοποίησή σας ο ιστοχώρος και η τοποθέτηση των διαταγών με μας σημαίνουν αυτόματα την πλήρη συμφωνία σας σε όλες τις δηλώσεις της τρέχουσας πολιτικής μυστικότητας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της πολιτικής, παρακαλώ, μην έχετε πρόσβαση ή μην χρησιμοποιήστε σε αυτόν τον ιστοχώρο.

Συλλογή των πληροφοριών

Δεν συλλέγουμε ποτέ οποιεσδήποτε πληροφορίες χωρίς άδειά σας. Η χρησιμοποίησή σας αυτός ο ιστοχώρος και η τοποθέτηση των διαταγών με μας σημαίνουν ότι επιτρέπετε τη συλλογή των πληροφοριών από μας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για εσωτερικούς λόγους και είναι *NEVER που περνούν ή που πωλείται σε οποιουσδήποτε τρίτους. Χρησιμοποιούμε και συλλέγουμε τα στοιχεία σας όπως δηλώνονται κατωτέρω.

Μη-προσωπικά ευπροσδιόριστες πληροφορίες

Αυτό το είδος πληροφοριών δεν μπορεί να σας προσδιορίσει ως προσωπικότητα. Αυτές οι πληροφορίες είναι στατιστικά στοιχεία, που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της τρέχουσας βελτίωσης ιστοχώρου. Περιλαμβάνει τις πληροφορίες για τη χρήση αυτού του ιστοχώρου σας, δηλ. οι σελίδες κοιτάζετε βιαστικά μέσω, η διαδρομή έχετε ακολουθήσει για να βρείτε να ενδιαφέρετε σελίδων για σας, ιστοχώροι παραπομπής που σας οδήγησαν στο webpage μας, φράσεις αναζήτησης που χρησιμοποιήσατε ψάχνοντας για τον ιστοχώρο μας στις μηχανές αναζήτησης, τη διεύθυνση IP σας, και άλλες μη-προσωπικές πληροφορίες. Το συγκεντρωμένο στοιχείο αναλύεται με το χέρι προκειμένου να γίνουν οι βελτιώσεις στη ναυσιπλοΐα και τη λειτουργία. Τις πληροφορίες χρησιμοποιούνται από την ομάδα μας μόνο και δεν περνούν ποτέ σε οποιουσδήποτε τρίτους.

Προσωπικά ευπροσδιόριστες πληροφορίες

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας προσδιορίσουν προσωπικά. Οι προσωπικά ευπροσδιόριστες πληροφορίες παρέχονται από σας σε εθελοντική βάση. Αυτό το στοιχείο παρέχεται για τους σκοπούς της καταχώρησης τον ιστοχώρο και για στη διευκόλυνση σε μας για να επεξεργαστεί και να εκπληρώσει τις διαταγές σας. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη σας, το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη στέλνοντας διεύθυνση, τη διεύθυνση τιμολόγησης, την πιστωτική κάρτα σας, ή άλλες πληροφορίες πληρωμής. Αυτό το στοιχείο συλλέγεται ενώ εσείς οργάνωση που ένας απολογισμός, εκτελεί τους ελέγχους, μας στέλνει σας ανατροφοδοτεί, κ.λπ. Αυτό το στοιχείο χρησιμοποιείται για την εσωτερική χρήση μόνο και *never περνούν σε οποιουσδήποτε τρίτους.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ

Κατά τη διαταγή ενός προϊόντος ή ακριβώς καταχώρηση σε ATNJ, τον μπορεί να πρέπει να εισαγάγετε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση αποστολής, το αριθμό τηλεφώνου ή άλλες λεπτομέρειες για να σας βοηθήσετε με την εμπειρία σας.

Οι πληροφορίες για σας μπορούν να συλλεχθούν όταν καταχωρείτε στον ιστοχώρο, τοποθετείτε μια διαταγή, προσυπογράφετε σε ένα ενημερωτικό δελτίο, μεταφορτώνετε τις προδιαγραφές, συμπληρώνετε μια μορφή ή έρχεστε σε επαφή με τους διευθυντές μας στη ζωντανή συνομιλία στην περιοχή μας. Οι συλλεχθείσες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους εξής τρόπους:

 • Για να καταστήσουν την εμπειρία του χρήστη μας εξατομικευμένη έτσι ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε τα προϊόντα στα οποία είναι πιθανότερο να ενδιαφερθείτε.
 • Για να μας αφήσουν να σας προσφέρουμε μια πιό απευθυνόμενη εξυπηρέτηση πελατών που ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας.
 • Για να διαχειριστεί έναν διαγωνισμό, την προώθηση, την έρευνα ή άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα περιοχών.
 • Για να επεξεργαστεί την παραγγελία σας και τη συναλλαγή σας πιό quicklier.
 • Για να σας στείλουν τις ανακοινώσεις σχετικά με τη διαταγή σας ή τα προωθητικά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Για να ακολουθήσετε με σας μετά από την επικοινωνία στη ζωντανή συνομιλία, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή καλέστε τα πίσω αιτήματα

Συλλέγουμε τις πληροφορίες για σας από τις διάφορες πηγές:

Πληροφορίες που παρέχονται από σας

Γενικά, δεν πρέπει να παρέχετε οποιεσδήποτε προσωπικές λεπτομέρειες προκειμένου να πλοηγήσετε στον ιστοχώρο μας. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις μια εγγραφή μπορεί να απαιτηθεί και, με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να παρέχετε σε μας ορισμένες πληροφορίες. Παραδείγματος χάριν, εάν πρέπει να έλθετε σε επαφή με τους διευθυντές μας, θα κληθείτε να παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, όνομα χρηστών (που μπορεί να είναι ένα ψευδώνυμο καθώς επίσης και το πραγματικό όνομα σας) και ο αριθμός τηλεφώνου σας (προαιρετικά). Επιπλέον, εάν αγοράσετε ένα προϊόν, θα πρέπει επίσης να παρέχετε τη διεύθυνσή σας πραγματικού ονόματος, τιμολόγησης και ναυτιλίας. Σημειώστε, παρακαλώ, ότι εάν έχετε ψωνίσει με μας χρησιμοποιώντας μια πίστωση ή μια χρεωστική κάρτα, πάντα ασφαλώς συλλέγουμε και αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες καρτών πληρωμής.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

Μερικοί τύποι πληροφοριών συλλέγονται αυτόματα ως αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης του ιστοχώρου, ή μέσω της χρήσης των υπηρεσιών analytics Ιστού όπως περιγράφονται στην πολιτική μπισκότων μας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να περιλάβουν τα εξής:

 • η περιοχή που επισκεφτήκατε πριν από την επίσκεψη ATNJ
 • συγκεκριμένες ενέργειες που παίρνετε πλοηγώντας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που επισκέπτεστε
 • ο χρόνος, η συχνότητα και η διάρκεια των επισκέψεών σας
 • τα στοιχεία θέσης σας (π.χ. ΠΣΤ)
 • στοιχεία μπισκότων και παρόμοια τεχνολογία σύμφωνα με την πολιτική μπισκότων μας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ο ιστοχώρος μας ανιχνεύεται τακτικά με σκοπό την ανίχνευση των πιθανών τρυπών ασφαλείας καθώς επίσης και των ευπαθειών προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η επίσκεψη ιστοχώρου μας σας είναι ασφαλής. Επιπλέον, οι πληροφορίες που περιέχουν τις προσωπικές λεπτομέρειές σας αποθηκεύονται πίσω από τα εξασφαλισμένα δίκτυα και μπορούν να προσεγγιστούν από έναν περιορισμένο αριθμό των προσώπων που έχουν τα ειδικά δικαιώματα σε τέτοια συστήματα και είναι υποχρεωμένες για να κρατήσουν τις πληροφορίες εμπιστευτικές.

Ποικίλα μέτρα ασφάλειας εφαρμόζονται για να εγγυηθούν την ασφάλεια της προσωπικής πληροφορίας σας τοποθετώντας τις διαταγές, υποβάλλοντας, ή έχοντας πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας. Ένας ειδικός προμηθευτής πυλών χρησιμοποιείται για να επεξεργαστεί όλες τις συναλλαγές που σημαίνει ότι οποιοιδήποτε από σας λεπτομέρειες τιμολόγησης δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας.

Αποκήρυξη

ATNJ δεν υποβάλλει οποιεσδήποτε σαφείς ή υπονοούμενες εξουσιοδοτήσεις, τις παρατηρήσεις ή τις επικυρώσεις (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των υπονοούμενων εξουσιοδοτήσεων του merchantability ή της ικανότητας για έναν ιδιαίτερο σκοπό) όσον αφορά τον ιστοχώρο, τα υλικά, οποιαδήποτε προϊόντα, τις πληροφορίες ή την υπηρεσία που παρέχονται μέσω του ιστοχώρου, ή οποιεσδήποτε περιοχές που απαριθμούνται εκεί μέσα, και ο ιστοχώρος δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε κόστος ή θα βλάψει να προκύψει είτε άμεσα είτε έμμεσα από οποιαδήποτε τέτοιαδήποτε συναλλαγή. Ο ιστοχώρος δεν επιτρέπει ότι θα είναι συνεχής ή χωρίς λάθη ή ότι οι ατέλειες σε τον θα διορθωθούν. Ο ιστοχώρος παρέχεται «όπως είναι, όπως διαθέσιμη» βάση.

*Disclosure

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες σε περίπτωση που απαιτούμαστε για να κάνουμε αυτή κατά τη διάρκεια των νομικών διαδικασιών από μια νομική πράξη. Το δικαίωμα να αποκαλυφθούν προσωπικά ευπροσδιόριστες πληροφορίες διατηρείται επίσης από μας εάν είμαστε πλήρως πεπεισμένοι ότι οι πληροφορίες πρέπει να αποκαλυφθούν για να προστατεύσουν τα δικαιώματά μας ή/και για να υπακούσουν οποιαδήποτε έγκυρη νομική πράξη.